ทวีวัฒนาการช่าง

คลองระบายน้ำลำเบ็ด

สถานที่ตั้ง : จังหวัด พัทลุง

ปีดำเนินการ : 2552

ส่วนดำเนินการ : บานระบายน้ำขนาด กว้าง-ยาว 6 เมตร จำนว 3 ชุด

 

 

โครงการปตร.คลอง ร.1 บางหยี

สถานที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา

ปีดำเนินการ : 2548

ส่วนดำเนินการ : บานระบายน้ำขนาด กว้าง-ยาว 6 เมตร จำนวน 6 ชุด

 

โครงการสถานีสูบน้ำคลองมหาการ

สถานที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา

ปีดำเนินการ : 2553

ส่วนดำเนินการ : สถานีสูบน้ำ

 

โครงการสถานีสูบน้ำคลองโรง

สถานที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา

ปีดำเนินการ : 2553

ส่วนดำเนินการ : สถานีสูบน้ำ

 

โครงการสถานีสูบน้ำ ปะบุกา

สถานที่ตั้ง : จังหวัดนราธิวาส

ปีดำเนินการ : 2553

ส่วนดำเนินการ : สถานีสูบน้ำ

 

โครงการสถานีสูบน้ำ โคกบือบา

สถานที่ตั้ง : จังหวัดนราธิวาส

ปีดำเนินการ : 2553

ส่วนดำเนินการ : สถานีสูบน้ำ

 

รายการสินค้าอื่น ๆ


ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวัฒนาการช่าง
1010 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เบอร์มือถือ : 084-5870990
เบอร์โทรศัพท์ : 074-457097
เบอร์แฟ็ก : 074-457725
อีเมล : civilize@gmail.com