ทวีวัฒนาการช่าง
บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบกลม
ลำดับ
รายการ
หมายเลขแบบ
ราคา
01
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร
47117
02
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 เมตร
32829
03
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
47075
04
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.45 เมตร
47076
05
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร
39388
06
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
30814
07
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
30815
08
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
30816
09
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
35317
10
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
33523
11
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
33525
บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม
ลำดับ
รายการ
หมายเลขแบบ
ราคา
12
ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร x สูง 0.30 เมตร
56624
13
ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร x สูง 0.40 เมตร
56625
14
ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร x สูง 0.50 เมตร
58969
15
ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร x สูง 0.60 เมตร
44971
16
ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร x สูง 0.60 เมตร
47522
17
ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร x สูง 0.80 เมตร
44566
18
ขนาดความกว้าง 0.90 เมตร x สูง 0.90 เมตร
44885
19
ขนาดความกว้าง 0.90 เมตร x สูง 0.90 เมตร
47523
20
ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร x สูง 1.00 เมตร
31837
21
ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร x สูง 1.00 เมตร
47524
22
ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร x สูง 1.20 เมตร
44886
23
ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร x สูง 1.20 เมตร
47525
24
ขนาดความกว้าง 1.25 เมตร x สูง 1.25 เมตร
33526
25
ขนาดความกว้าง 1.25 เมตร x สูง 1.25 เมตร
36200
26
ขนาดความกว้าง 1.25 เมตร x สูง 1.25 เมตร
47526
27
ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร x สูง 1.50 เมตร
31839
28
ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร x สูง 1.50 เมตร
32850
29
ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร x สูง 1.50 เมตร
47527
30
ขนาดความกว้าง 1.75 เมตร x สูง 1.75 เมตร
31840
31
ขนาดความกว้าง 1.75 เมตร x สูง 1.75 เมตร
33430
32
ขนาดความกว้าง 1.75 เมตร x สูง 1.75 เมตร
47528
33
ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร x สูง 1.80เมตร
44972
34
ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร x สูง 1.80เมตร
47529
35
ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร x สูง 2.00 เมตร
31841
36
ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร x สูง 2.00 เมตร
47530
37
ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร x สูง 1.25 เมตร
33531
38
ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร x สูง 1.50 เมตร
33527
39
ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร x สูง 1.50 เมตร
33528
40
ขนาดความกว้าง 1.25 เมตร x สูง 1.00 เมตร
38566
41
ขนาดความกว้าง 1.25 เมตร x สูง 1.50 เมตร
31844
42
ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร x สูง 1.20 เมตร
37240
43
ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร x สูง 1.75 เมตร
31846
44
ขนาดความกว้าง 1.75 เมตร x สูง 1.50 เมตร
33532
45
ขนาดความกว้าง 1.75 เมตร x สูง 2.00 เมตร
33530
46
ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร x สูง 1.75 เมตร
31849
47
ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร x สูง 2.25 เมตร
31849
*
ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร x สูง 1.75 เมตร
NG-020
       
บานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทาง กรอบกลม
ลำดับ
รายการ
หมายเลขแบบ
ราคา
48
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
39577
49
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
35234
50
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
39267
51
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
35325
52
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร
44808
53
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร
35319
54
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
34498
55
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
34496
56
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
34497
57
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
123812
บานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทาง กรอบสี่เหลี่ยม
ลำดับ
รายการ
หมายเลขแบบ
ราคา
58
ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร x สูง 1.00 เมตร
34499
59
ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร x สูง 1.50 เมตร
38565
60
ขนาดความกว้าง 1.75 เมตร x สูง 1.75 เมตร
41619
61
ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร x สูง 2.00 เมตร
50867
62
ขนาดความกว้าง 2.40 เมตร x สูง 2.40 เมตร
56713
63
ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร x สูง 1.20 เมตร
มฐก.-2-001
64
ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร x สูง 1.50 เมตร
มฐก.-2-002
65
ขนาดความกว้าง 2.23 เมตร x สูง 2.10 เมตร
มฐก.-2-003
66
ขนาดความกว้าง 2.40 เมตร x สูง 2.10 เมตร
มฐก.-2-004
67
ขนาดความกว้าง 1.25 เมตร x สูง 1.25 เมตร
มฐก.-2-005
68
ขนาดความกว้าง 1.75 เมตร x สูง 1.75 เมตร
มฐก.-2-006
เครื่องยกพร้อมเพลา
ลำดับ
รายการ
หมายเลขแบบ
ราคา
69
ขนาด 170 กิโลกรัม
33429
70
ขนาด 250 กิโลกรัม
33429
71
ขนาด 400 กิโลกรัม
30152
72
ขนาด 400 กิโลกรัม Type II
30152
73
ขนาด 500 กิโลกรัม
30152
74
ขนาด 500 กิโลกรัม Type II
30152
75
ขนาด 750 กิโลกรัม
30125
76
ขนาด 750 กิโลกรัม Type II
30125
77
ขนาด 1,000 กิโลกรัม
30126
78
ขนาด 1,000 กิโลกรัม Type II
30126
79
ขนาด 1,250 กิโลกรัม
30126
80
ขนาด 1,250 กิโลกรัม Type II
30126
81
ขนาด 1,750 กิโลกรัม
30126
82
ขนาด 1,750 กิโลกรัม Type II
30126
83
ขนาด 2,250 กิโลกรัม
30126
84
ขนาด 2,250 กิโลกรัม Type II
30126
85
ขนาด 2,500 กิโลกรัม
33503
86
ขนาด 3,000 กิโลกรัม
33503
87
ขนาด 3,000 กิโลกรัม
33507
88
ขนาด 4,000 กิโลกรัม
33504
89
ขนาด 5,500 กิโลกรัม
36864
90
ขนาด 6,500 กิโลกรัม
36864
91
ขนาด 12,000 กิโลกรัม
41868
92
ขนาด 12,000 กิโลกรัม
41869
       
หมายเหตุ
 
ุ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าติดตั้ง 10%